نام خودرو 1399تاریخ: 1400/03/31
پارس سال
پارس TU5
پارس دوگانه
پارس اتوماتیک
پژو405 - SLX
پژو405 -تک
پژو405 -دوگانه
206تیپ 2
206تیپ 5
206 صندوقدار
رانا
207دنده ای
207 دنده ای پاناراما
207 اتومات
سمند LX
سمندEF7 تک
سمندEF7- دوگانه
سورن
دنا معمولی
دنا پلاس
دنا توربو پلاس
دناتوربو پلاس اتومات
هایما s7
هایما s5
پراید 131
پراید 111
پراید 151 (وانت)
تیبا صندوق
تیبا 2
تیبا 2+
ساینا
ساینا+
کوییک دنده
کوییک اتوماتیک
نیسان رادیال تک
نیسان رادیال دوگانه
نیسان رادیال آپشنال تک
نیسان رادیال آپشنال دوگانه