تاریخ                         منبع خبر

ما تمام تلاش خود را بر آن نهاده‌ایم که بتوانیم با تکیه ابزارها و روش‌های مدرن و فنّاورانه خریدوفروش خودرو و تأمین قطعات را به امری مطمئن و سریع با کمترین درگیری را برای فروشندگان و خریداران تبدیل نماییم تا مشتریان ما بتوانند با اطمینان خاطر (از قیمت معامله ، امنیت معامله) نیازهای خود را برطرف نمایند .