گروه خودرویی به پشتوانه سال تجربه فعالیت بنیان‌گذاران خود درزمینه  صنعت خودرو ، فروش و مدیریت بر آن است که طرح نو درزمینه  ارائه خدمات خریدوفروش خودرو ،پخش قطعات خودرویی دراندازد .

ما تمام تلاش خود را بر آن نهاده‌ایم که بتوانیم با تکیه ابزارها و روش‌های مدرن و فنّاورانه خریدوفروش خودرو و تأمین قطعات را به امری مطمئن و سریع با کمترین درگیری را برای فروشندگان و خریداران تبدیل نماییم تا مشتریان ما بتوانند با اطمینان خاطر (از قیمت معامله، امنیت معامله) نیازهای خود را برطرف نمایند .

ما مطالعاتی که بر روی نیازها و خواسته‌های مشتریانمان انجام داده‌ایم و با طراحی فرآیندهای دقیق مشتری محور بر آنیم تا تمامی خواسته‌های ایشان را مرتفع سازیم و از خداوند بزرگ خواستاریم تا در این مهم ما را یاری رساند.